Podmínky a pravidla

Obsah

Vítejte na aviatorgamebet.com!

Tyto podmínky a pravidla popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Aviator Game Bet, které se nacházejí na adrese https://aviatorgamebet.com/.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nepokračujte v používání aviatorgamebet.com.

Soubory cookie:

Webové stránky používají soubory cookie, které pomáhají přizpůsobit vaše online prostředí. Vstupem na aviatorgamebet.com jste souhlasili s používáním požadovaných souborů cookie.

Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jedinečně přiřazeny a mohou být čteny pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely, abychom mohli provozovat naše webové stránky. Máte možnost volitelné soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Existují některé povinné soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože fungují vždy. Mějte prosím na paměti, že přijetím povinných Souborů cookie přijímáte také Soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby na našich webových stránkách používáte, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našich webových stránek.

Licence:

Pokud není uvedeno jinak, Aviator Game Bet a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na aviatorgamebet.com. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z aviatorgamebet.com je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Tato dohoda začíná platit dnem jejího podpisu.

Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Aviator Game Bet nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti Aviator Game Bet, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osoby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese Aviator Game Bet odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.

Aviator Game Bet si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

Tímto udělujete společnosti Aviator Game Bet nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravám a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah:

Následující organizace mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu:

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci Aviator Game Bet a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě neimplikuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na adresu Aviator Game Bet. Uveďte prosím své jméno, název organizace a kontaktní údaje, jakož i adresu URL vaší stránky, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti Aviator Game Bet ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které budou vzneseny na vašich Webových stránkách. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušování nebo jiné porušování práv třetích osob.

Výhrada práv:

Vyhrazujeme si právo požádat vás o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a zásady odkazování. Trvalým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami odkazování a budete se jimi řídit.

Odstranění odkazů z našich webových stránek:

Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné. Nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost, ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo aby materiály na nich byly aktualizovány.

Autor Marco
AutorMarco Ferguson

Odborník na hazardní hry a online kasino.