Terma dan syarat

kandungan

Selamat datang ke aviatorgamebet.com!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Aviator Game Bet, yang terletak di https://aviatorgamebet.com/.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan aviatorgamebet.com jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

kuki:

Tapak web menggunakan kuki untuk membantu memperibadikan pengalaman dalam talian anda. Dengan mengakses aviatorgamebet.com, anda bersetuju untuk menggunakan kuki yang diperlukan.

Kuki ialah fail teks yang diletakkan pada cakera keras anda oleh pelayan halaman web. Kuki tidak boleh digunakan untuk menjalankan program atau menghantar virus ke komputer anda. Kuki diperuntukkan secara unik kepada anda dan hanya boleh dibaca oleh pelayan web dalam domain yang mengeluarkan kuki kepada anda.

Kami mungkin menggunakan kuki untuk mengumpul, menyimpan dan menjejak maklumat untuk tujuan statistik atau pemasaran untuk mengendalikan laman web kami. Anda mempunyai keupayaan untuk menerima atau menolak Kuki pilihan. Terdapat beberapa Kuki yang diperlukan yang diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Kuki ini tidak memerlukan persetujuan anda kerana ia sentiasa berfungsi. Sila ingat bahawa dengan menerima Kuki yang diperlukan, anda juga menerima Kuki pihak ketiga, yang mungkin digunakan melalui perkhidmatan yang disediakan pihak ketiga jika anda menggunakan perkhidmatan sedemikian di tapak web kami, contohnya, tetingkap paparan video yang disediakan oleh pihak ketiga dan bersepadu ke dalam laman web kami.

Lesen:

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Aviator Game Bet dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di aviatorgamebet.com. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada aviatorgamebet.com untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan pengguna peluang untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web. Aviator Game Bet tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Aviator Game Bet, ejennya dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Aviator Game Bet tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan, atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

Aviator Game Bet berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan, atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

Anda dengan ini memberikan Aviator Game Bet lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan membenarkan orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami:

Organisasi berikut mungkin memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan, atau ke maklumat Laman Web lain selagi pautan itu: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak membayangkan penajaan, pengendorsan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya secara palsu; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau kepada perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Aviator Game Bet, dan (d) pautan itu adalah dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan, atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke Aviator Game Bet. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda dan maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda mahu untuk memaut. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke Laman Web kami seperti berikut:

Tiada penggunaan logo Aviator Game Bet atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

Liabiliti Kandungan:

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang dibangkitkan di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Reservasi Hak:

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

Pembuangan pautan dari tapak web kami:

Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan, tetapi kami tidak berkewajipan atau lebih atau lebih untuk membalas anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul. Kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya, kami juga tidak berjanji untuk memastikan tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

Marco Pengarang
PengarangMarco Ferguson

Pakar perjudian dan kasino dalam talian.