Podmienky a pravidlá

Obsah

Vitajte na aviatorgamebet.com!

Tieto pravidlá a podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Aviator Game Bet, ktorá sa nachádza na adrese https://aviatorgamebet.com/.

Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní aviatorgamebet.com, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Cookies:

Webová lokalita používa súbory cookie na prispôsobenie vašich online skúseností. Prístupom na aviatorgamebet.com ste súhlasili s používaním požadovaných súborov cookie.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý server webovej stránky umiestni na váš pevný disk. Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov ani na prenos vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú vám jednoznačne priradené a môže ich čítať len webový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala.

Súbory cookie môžeme používať na zhromažďovanie, ukladanie a sledovanie informácií na štatistické alebo marketingové účely pri prevádzke našich webových stránok. Máte možnosť prijať alebo odmietnuť voliteľné súbory cookie. Existujú niektoré povinné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej lokality. Tieto súbory cookie si nevyžadujú váš súhlas, pretože fungujú vždy. Prosím, majte na pamäti, že prijatím povinných súborov Cookies akceptujete aj súbory Cookies tretích strán, ktoré sa môžu používať prostredníctvom služieb poskytovaných tretími stranami, ak takéto služby používate na našej webovej lokalite, napríklad okno na zobrazenie videa poskytované tretími stranami a integrované do našej webovej lokality.

Licencia:

Pokiaľ nie je uvedené inak, Aviator Game Bet a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetky materiály na aviatorgamebet.com. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k nim môžete získať zo stránky aviatorgamebet.com pre svoje osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

Táto dohoda sa začína dňom jej podpísania.

Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Aviator Game Bet nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nepreveruje komentáre pred ich uvedením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Aviator Game Bet, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejňuje. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nenesie Aviator Game Bet zodpovednosť za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke.

Aviator Game Bet si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto zmluvných podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

Týmto udeľujete spoločnosti Aviator Game Bet nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie ostatných používať, reprodukovať a upravovať akékoľvek vaše komentáre vo všetkých formách, formátoch alebo médiách.

Hypertextové prepojenie na náš obsah:

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak o tom rozhodneme: (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu Aviator Game Bet a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Aviator Game Bet. Uveďte svoje meno, názov organizácie a kontaktné údaje, ako aj URL adresu vašej stránky, zoznam všetkých URL adries, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam URL adries na našej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 - 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na našu webovú lokalitu odkazovať takto:

Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude povolené používať logo Aviator Game Bet ani iné umelecké diela na prepojenie.

Zodpovednosť za obsah:

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré sa vyskytnú na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) by mohol(-i) byť interpretovaný(-é) ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo podporuje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Výhrada práv:

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú lokalitu na základe žiadosti. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a svoju politiku odkazov. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky:

Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne. Nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť, ani nesľubujeme, že zabezpečíme dostupnosť webovej stránky alebo aktualizáciu materiálov na webovej stránke.

Marco Autor
AutorMarco Ferguson

Odborník na hazardné hry a online kasíno.